30/06/2022

เว็บหนังออนไลน์ฟรี เต็มเรื่องแนะนำ หนังสนุกให้คุณ ไม่จำกัด

ขอแนะนำเว็บดูหนังน้องใหม่ให้คุณครับ เว็บหนังออนไลน์ ดูหนังฟรีไม่เสียตัง ในเว็บมีทั้งหนังไทย หนังจีน หนังเกาหลี การ์ตูนและซีรีย์มากมายให้ดูกันค่ะ มีหนังทั้งพากย์ไทย

ผู้ฝากเงินเตรียมพร้อม 11 เดือนสิงหาคมนี้ ลดวงเงินคุ้มครองป้องกันเหลือ 1ล้านบาท 

5 ส.ค. 2564 นายทรงพล ชีวะสติปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินออม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2564นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินออมจะได้รับความคุ้มครองเงินออมโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองเงินออมในวงเงินไม่เกิน 1ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่ระบุโดยชอบด้วยกฎหมายดังนี้ วงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเงินออมเต็มปริมาณ 82.07 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากอีกทั้งระบบ ซึ่งนับว่าเป็นพสกนิกรโดยมากของประเทศ
สำหรับข้อมูลเงินออม ณ วันที่ 31 พ.ค. 2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันมีปริมาณทั้งหมดทั้งปวง 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับปลายปีก่อน พบว่าปริมาณผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1,337,334 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 โดยปริมาณผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นโดยมากเป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของปริมาณผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นและเงินออมที่ได้รับความคุ้มครองมีปริมาณ

ทั้งสิ้น 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33 จากปลายปีก่อน
สถาบันคุ้มครองเงินออม (สคฝ.) หรือ DPA มีหน้าที่สำคัญในการคุ้มครองเงินออมแก่ผู้ฝากทั้งๆที่เป็นบุคคลปกติและนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนประเทศอื่นที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินออมซึ่งมี ธนาคารพาณิชย์ไทย 18แห่ง สาขาแบงค์ต่างประเทศ 12 แห่ง บริษัทเงินลงทุน 2 แห่ง และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง ซึ่งจะคุ้มครองในทันทีในลักษณะ 1 รายนามผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยคุ้มครองบัญชีเงินฝาก 5 ชนิด เช่น 1.เงินออมกระแสรายวัน 2.เงินออมออมทรัพย์ 3.เงินออมประจำ 4.บัตรเงินออม และ 5.ใบรับฝากเงิน โดยบัญชีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองควรจะเป็นสกุลเงินบาทแค่นั้น ดังนี้ ถ้าสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินออมถูกเลิกใบอนุมัติ ผู้ฝากจะได้รับเงินออมคืนด้านใน 30 วัน ตามวงเงินที่กฎหมายระบุ
ท่านสามารถสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเงินออมได้ที่www.dpa.or.th, ศูนย์บริการข้อมูลคุ้มครองเงินออม โทร1158 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/dpathailand