01/07/2022

เว็บหนังออนไลน์ฟรี เต็มเรื่องแนะนำ หนังสนุกให้คุณ ไม่จำกัด

ขอแนะนำเว็บดูหนังน้องใหม่ให้คุณครับ เว็บหนังออนไลน์ ดูหนังฟรีไม่เสียตัง ในเว็บมีทั้งหนังไทย หนังจีน หนังเกาหลี การ์ตูนและซีรีย์มากมายให้ดูกันค่ะ มีหนังทั้งพากย์ไทย

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 รับสิทธิชดเชยอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบ

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้เอาประกันตนกลุ่มอาชีพอิสระ กรุ๊ปแรงงานนอกระบบ สมัครเป็นผู้เอาประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมได้รับสิทธิอะไรบ้างตรงนี้มีคำตอบ

จากในกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยให้ผู้เอาประกันตนที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคม หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th

ในส่วนของผู้เอาประกันตนมาตรา 40 กรุ๊ปผู้ทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความคุ้มครองปกป้องรวมทั้งสิทธิประโยชน์จากการชำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

โดยกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดทางกำหนดให้จำต้องยื่นหลักฐานการเข้ามาเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 40 ด้านในกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาล่าสุดปริมาณ 5000 บาท

คุณสมบัติของผู้เอาประกันตนมัธยม40

• เชื้อชาติไทย
• ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
• มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแม้กระนั้นไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
• ไม่เคยเป็นบุคลากรผู้รับจ้างในระบบประกันสังคมมัธยม33 รวมทั้ง มัธยม39 มาก่อน
• ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• คนที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเริ่มด้วยเลข 0,6,7 (ละเว้นเริ่มด้วย 00)
• ผู้ทุพพลภาพที่รับรู้สิทธิสามารถสมัครเป็นผู้เอาประกันตนมัธยม40 ได้

ช่องทางสมัครมาตรา 40

1.เว็บ www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
3.ธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา
4.เครือข่ายประกันสังคม ทั้งประเทศ
5.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6.สายด่วนประกันสังคม 1506

เลือกชำระเงินสมทบ 3 ทางเลือก ยกตัวอย่างเช่น

1. 70 บาท/เดือน
2. 100 บาท/เดือน
3. 300 บาท/เดือน

40-1

กรณีพิกลพิการทุพพลภาพ

ข้อจำกัดการเกิดสิทธิ

• ชำระเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 10 เดือน ก่อนเดือนพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท
• ชำระเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนใน 20 เดือน ก่อนเดือนพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท
• ชำระเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือนใน 40 เดือน ก่อนเดือนพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท
• ชำระเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือนพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท

ทางเลือกที่ 1 รวมทั้งทางเลือกที่ 2
ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท

ทางเลือกที่ 3
ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ต่อเดือน ตลอดชาติ

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท
กรณีตาย

ข้อจำกัดการเกิดสิทธิ
ชำระเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย ละเว้น กรณีตายเนื่องจากอุบัติเหตุ
แม้ชำระเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 12 เดือน แม้กระนั้นมีการชำระเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ทางเลือกที่ 1 รวมทั้งทางเลือกที่ 2

ได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 8,000 บาท แม้ชำระเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ทางเลือกที่ 3

ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
กรณีชราภาพ
ข้อจำกัดการเกิดสิทธิ
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งสิ้นสุดความเป็นผู้เอาประกันตน

ทางเลือกที่ 1

-ไม่คุ้มครองปกป้อง-

ทางเลือกที่ 2

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินสนับสนุน 50 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่ชำระเงินสมทบ บวก
เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนตอบแทนทุกปีดังที่สำนักงานประกันสังคมระบุ

ทางเลือกที่ 3

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินสนับสนุน 150 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่ชำระเงินสมทบ บวก เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนตอบแทนทุกปีดังที่สำนักงานประกันสังคมระบุ
*ผู้เอาประกันตนทางเลือกที่ 2 รวมทั้งทางเลือกที่ 3 สามารถชำระเงินสมทบเพิ่มอีก (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
กรณีสงเคราะห์บุตร
ข้อจำกัดการเกิดสิทธิ
ชำระเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับคุณประโยชน์ชดเชย
*ขณะรับเงินสงเคราะห์บุตร จำต้องชำระเงินสมทบทุกเดือน

ทางเลือกที่ 1 รวมทั้ง

ทางเลือกที่ 2

-ไม่คุ้มครองปกป้อง-

ทางเลือกที่ 3

ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรทุกเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรอายุตั้งแต่ทีแรกเกิดแม้กระนั้นไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์